Calendar

Idélab: Veien til nullutslipp - hvordan få flere sluttbrukere på banen?

Workshop 26 April, 2023 - 26 April, 2023 Kl. 10:00 - 17:00 Telenor Expo, Fornebu. Cafe Expo, plan 3

Idélab: Veien til nullutslipp - hvordan få flere sluttbrukere på banen?

Veien til nullutslipp - hvordan få flere sluttbrukere på banen?

Sammen med Ocean Hyway Cluster og ABB ser vi fram til å samle klyngemedlemmer fra hele verdikjeden for å diskutere hvordan vi skal lykkes med å skape verdier ut av medlemskapet. Hva er de strategiske tiltakene og innovasjonsprosjektene som må igangsettest? Vi vil jobbe i grupper med konkrete problemstillinger, der målet for dagen er løfte opp gode prosjektinitiativ som kan bli fremtidige klyngeprosjekt.

Tid: 26. april, kl. 10-17

Sted: Café Expo, Telenor Expo 3.etg, Fornebu.

  Program

  10:00 – 10:15 Velkommen, Jorulf Nergaard Vice President Market Development – Marine, ABB

  10:15 – 10:55 Veien til nullutslipp – hvordan få flere sluttbrukere på banen?

  Grønn omstilling med nye energi løsninger – Hva er rederienes utfordringer og behov?
  Tor Arne Borge, administrerende direktør Kystrederiene

  Lav- og nullutslippskrav i offshore sektoren.
  Simon Johansson, fagsjef Klima, Norges Rederiforbund

  10:55 – 11:10 Pause

  11:10 – 16:00 Idélab med lunsj inkludert.

  Idélab har som mål å finne initiativer som har potensiale til å bli nye klyngeprosjekter. Vi inviterer derfor til en workshop hvor vi sammen skal diskutere og komme opp med idéer for hvordan vi sammen kan skape et attraktivt marked og kommersielle muligheter for hydrogen. Norske hydrogenselskaper har ambisjoner om en stor vekst nasjonalt og internasjonalt fram til 2030 og vi sitter alle på en bit av løsningen, men vi må jobbe på tvers for å låse opp mulighetene i markedet. Dette er formålet til klyngene og denne idélaben.

  Workshopen vil ha tre hoveddeler:

  1) Nåsituasjonen, utfordringsbildet og inspirasjon fra andre marked og bransjer: Hva skal til for å skape et attraktivt marked?

  2) Felles idégenerering og prioritering av idéer som har kommersielt potensiale og som er gjennomførbare - både politisk og ressursmessig

  3) Konkretisering av prioriterte idéer

  Gjennom disse øvelsene skal vi jobbe frem konkrete tiltak og initiativer som vi har tro på at vil bidra til å få fart på hydrogensatsinger i Norge.