Calendar

H2MarketMeetup - Inflation Reduction Act & Forskningsrådet

Webinar 30 Mars, 2023 Kl. 08:15 Microsoft Teams

H2MarketMeetup - Inflation Reduction Act og Innovasjonsprosjekt i Næringslivet

Jonas Erraia
Jonas Erraia, Menon Economics

Partner Jonas Erraia i Menon Economics kommer til oss i H2Cluster for å holde et foredrag om Inflation Reduction Act. 

IRA er den største amerikanske klimapakken noensinne og vil definere den internasjonale handelen knyttet til #grønnteknologi. Det er derfor helt sentralt å styrke kunnskapsgrunnlaget til det norsk næringsliv og beslutningstakere. Menon Economics har de siste månedene arbeidet med IRA og effekten den vil ha på norsk næringsliv. Menon vurderer at den vil ha størst effekt på #batteri, men også påvirke #hydrogen og #havvind.

I del to av møtet kommer Forskningsrådet ved Åse Slagtern og Ole Kristian Sollie for å snakke om utlysningen "Innovasjonsprosjekt i Næringslivet" som har søknadsfrist 7. juni. Utlysningen har til hensikt å mobilisere industrien til å søke innovasjonsprosjekter. Forskningsrådet ønsker å støtte prosjekter hvor partnerne jobber sammen for fornyelse og verdiskaping og bærekraftige innovasjoner, enten det er nye eller forbedrede produkter, tjenester eller produksjonsprosesser. Partnerne skal også oppnå kunnskap og innsikt gjennom innovasjonsarbeidet, og prosjektet skal føre til samfunnsøkonomiske gevinster ved at ny kunnskap og nye løsninger fra prosjektet blir tilgjengelige for flere.