Calendar

Arendalsuka - HYDROGEN KOMMER! HVILKEN KOMPETANSE HAR VI OG HVILKEN TRENGER VI?

Networking 15 August, 2023 - 15 August, 2023 Kl. 10:30 - 12:00 Torvet 10, Knowit AS

HYDROGEN KOMMER! HVILKEN KOMPETANSE HAR VI OG HVILKEN TRENGER VI?

Velkommen til nettverking med servering kl. 10.30 - 11.00! 

Seminaret starter kl. 11.00.

Hydrogen er en klimanøytral energibærer og har et raskt fremvoksende marked. 

Norge besitter allerede unik kompentanse og ressurser som gir oss et nasjonalt- og internasjonalt fortrinn. 

Vi bygger fremtidens kompetanse på vår eksisterende kunnskap og industrier. 

Ny kompetanse må tilegnes for å imøtekomme de nåværende og fremtidige behov.

På seminaret vil resultatene fra den nasjonale kartleggingen av den norske hydrogen industriens kompetansebehov fremlegges av Menon Economics som leder arbeidet.


Maren Basso, Menon Economics

Maren Basso, Menon Economics

01 – 03
Maren Basso, Menon Economics

Maren Basso, Menon Economics

01 – 03